Dyrektywa ATEX

Dyrektywa
ATEX

DYREKTYWA ATEX - PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO WYMAGAŃ

Dyrektywa 2014/34/EU dla urządzeń elektronicznych oraz jej wpływ na spełnienie innych dyrektyw, w tym EMC.

WIEDZA ZDOBYTA PODCZAS SZKOLENIA

Podczas szkolenia dowiesz się jak i gdzie umiejscowić Dyrektywę ATEX na tle innych dyrektyw. Jakie wyroby podlegają jej przepisom oraz czego ona dotyczy. Poznasz role i obowiązki podmiotów gospodarczych oraz jaki jest nadzór w obszarze ATEX. Ważnym elementem będzie wpływ i konsekwencje wprowadzenia urządzeń niezgodnych z wymogami, jakie są zasady i kontrola celna. Sprawdzisz na przykładach z życia jak uchronić się od kar i zdobędziesz niezbędne wskazówki.

Program

 • UMIEJSCOWIENIE DYREKTYWY ATEX NA TLE INNYCH DYREKTYW.
 • NOWA DYREKTYWA ATEX – WPROWADZENIE.
 • ZAKRES DYREKTYWY ATEX (JAKIE WYROBY PODLEGAJĄ JEJ PRZEPISOM).
  • oznaczenia,
  • klasyfikacja stref zagrożonych wybuchem,
  • grupy urządzeń przeciwwybuchowych,
  • rodzaje zabezpieczeń mechanicznych (Klasyfikacja IP, Klasyfikacja IK),
  • klasy temperatur,
  • jednostki notyfikowane i certyfikujące ATEX.
 • ROLE I OBOWIĄZKI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH.
  • kto odpowiada za wyrób oferowany na rynku i w jakim zakresie.
 • NADZÓR RYNKU W OBSZARZE ATEX.
 • DEKLARACJA ZGODNOŚCI.
  • jak ją prawidłowo sporządzić.
 • KONSEKWENCJE WPROWADZENIA WYROBU NIEZGODNEGO.
 • IMPORT WYROBÓW Z KRAJÓW TRZECICH.
  • zasady, kontrola celna.
 • PRZYKŁADY Z ŻYCIA, RADY, WSKAZÓWKI.
 • PYTANIA I ODPOWIEDZI.