Dyrektywa LVD

Dyrektywa
LVD

DYREKTYWA LVD - BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU. JAK ROZUMIEĆ WYMAGANIA DYREKTYWY2014/35/EU ORAZ NORMY ZHARMONIZOWANE.

Szkolenie oparte na przedstawieniu i omówieniu dyrektywy "Niskonapięciowej LVD" 2014/35/WE.

WIEDZA ZDOBYTA PODCZAS SZKOLENIA

Podczas szkolenia poznasz zakres, wymagania, normy zharmonizowane, obowiązki i potencjalne zagrożenia dotyczące urządzeń objętych Dyrektywą LVD.

Program

 • UMIEJSCOWIENIE DYREKTYWY LVD NA TLE INNYCH DYREKTYW.
 • NOWA DYREKTYWA LVD – WPROWADZENIE.
 • ZAKRES DYREKTYWY LVD
  • jakie wyroby podlegają jej przepisom.
 • ROLE I OBOWIĄZKI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH.
 • NADZÓR RYNKU W OBSZARZE LVD.
 • DEKLARACJA ZGODNOŚCI.
  • jak ją prawidłowo sporządzić.
 • KONSEKWENCJE WPROWADZENIA WYROBU NIEZGODNEGO.
 • IMPORT WYROBÓW Z KRAJÓW TRZECICH.
  • zasady, kontrola celna.
 • PRZYKŁADY Z ŻYCIA, RADY, WSKAZÓWKI.
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA.

CENNIK SZKOLEŃ OTWARTYCH

W cenie szkolenia są uwzględnione - miejsce szkolenia, catering, materiały szkoleniowe. Cena nie uwzględnia noclegów ani dojazdów na szkolenie.

Wrocław, 19.06.2017 r.

Dany termin szkolenia niestety nie jest już dostępny.
Zostaw nam kontakt do siebie, abyśmy mogli Cię poinformować o dostępnych możliwościach.


Dla grup powyżej 3 osób i szkoleń dedykowanych, ceny ustalane są indywidualnie.