Dyrektywa RED

Dyrektywa
RED

DYREKTYWA RED - ZMIANY W STOSUNKU DO R&TTE, ZAKRES, WYMAGANIA, SANKCJE W ODNIESIENIU DO DYREKTYWY RED 2014/54/EU

Nowa dyrektywa RED 2014/53/EU została przyjęta już w 2014 roku, jej wdrożenie musi nastąpić od 13 czerwca 2016 r. (okres przejściowy), całkowicie od 13 czerwca 2017 r. Treść dostępna dla każdego. Jednak czy zapisy w niej są zrozumiałe? Szkolenie to ma za zadanie pokazać jak sprawa wygląda w praktyce, w naszych warunkach. Aspekty prawne, kontrola, procedury jej wdrażania i konsekwencje niespełnienia wymagań. O czym warto wiedzieć i jak się w tym odnaleźć? A to wszystko okiem praktyka.

WIEDZA ZDOBYTA PODCZAS SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do wszystkich, którzy chcieliby poznać istotę nowych regulacji w obszarze EMC. W szczególności kierowane jest do osób, które uczestniczą w procesie oceny zgodności wyrobów i ich wprowadzania do obrotu. Temat obejmuje zarówno aspekty formalno-prawne, jak też informacje o praktycznym zastosowaniu przepisów dyrektywy w polskim otoczeniu prawnym. Prowadzący odpowie na pytanie, jakich pułapek uniknąć, aby móc udostępniać wyroby EMC w zgodzie z nowymi wymaganiami EMC. Omówione zostaną także konsekwencje prawne wprowadzenia na rynek wyrobu niezgodnego.

Program

 • WSTĘP
 • NOWA DYREKTYWA RED – WPROWADZENIE
  • Dyrektywy nowego podejścia.
 • WYMAGANIA
  • Zakres nowej dyrektywy (jakie wyroby podlegają jej przepisom).
 • PODMIOTY GOSPODARCZE
  • Role i obowiązki podmiotów gospodarczych.
 • OBOWIĄZKI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
  • Kto odpowiada za wyrób oferowany na rynku i w jakim zakresie.
 • WPROWADZENIE WYROBÓW DO OBROTU
  • Konsekwencje wprowadzenia wyrobu niezgodnego.
 • IMPORT WYROBÓW DO UE
  • Import wyrobów z krajów trzecich – zasady, kontrola celna.
 • DEKLARACJA ZGODNOŚCI
  • Deklaracja zgodności – jak ją prawidłowo sporządzić
 • OZNAKOWANIE CE
 • NADZÓR RYNKU W OBSZARZE RED
  • Przykłady z życia, rady, wskazówki.

TRENER

Dominik Kołtunowicz

Pracownik Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Prawnik, ekspert specjalizujący się w zagadnieniach związanych z wprowadzaniem wyrobów do obrotu. Brał udział w tworzeniu ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej i wielu nowelizacji ustawy o systemie oceny zgodności. W latach 2009 -2015 autor wielu wykładów na Warsztatach EMC we Wrocławiu. Członek Komitetu Sterującego ds. Nadzoru Rynku przy Prezesie UOKiK. W roku 2010 został powołany przez Ministra Gospodarki w skład Rady ds. Akredytacji. Od przeszło 10 lat zajmuje się koordynacją działań nadzoru rynku między innymi w obszarze kompatybilności elektromagnetycznej.