Dyrektywy EcoDesign

Dyrektywy
EcoDesign

DYREKTYWY ECODESIGN - "POSKROMIĆ ENERGIĘ URZĄDZEŃ" ZGODNIE Z WYMAGANIAMI DYREKTYW ECODESIGN 2009/125/EC I 2010/30/EU

Unijne wymagania EcoDesign dotyczące produktów europejskiego systemu nowego podejścia. Jak również obowiązki podmiotów odpowiedzialnych za produkt, wybrane dyrektywy, moduły oceny zgodności oraz system nadzoru rynku. Omawienie wybranej grupy produktów będących w zakresie EcoDesign.

WIEDZA ZDOBYTA PODCZAS SZKOLENIA

Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla producentów, importerów i dystrybutorów. Głównym celem jest, aby przekazać podstawową wiedzę na temat unijnych wymagań EcoDesign dotyczących produktów. W pierwszej części szkolenia jest omawiany europejski system nowego podejścia, obowiązki podmiotów odpowiedzialnych za produkt, wybrane dyrektyw, moduły oceny zgodności oraz system nadzoru rynku. Natomiast w drugiej części są omawiane wybrane grupy produktów będących w zakresie EcoDesign.

Program

 • EUROPEJSKIE DYREKTYWY NOWEGO I GLOBALNEGO PODEJŚCIA
  • powiązane z nimi wymagania Ekoprojektu – wprowadzenie.
 • WYMAGANIA ECODESIGN dyrektywa ErP 2009/125/UE oraz dyrektywa LErP 2010/30/UE:
  • zakres przepisów,
  • definicje,
  • procedura oceny zgodności.
 • ŚRODKI WYKONAWCZE (omówienie dla wybranych, przykładowych grup produktowych):
  • systemy wentylacyjne,
  • zasilacze,
  • pompy wody,
  • silniki elektryczne.
 • ORGANY NADZORU RYNKU WŁAŚCIWE DO WYMAGAŃ ECODESIGN
  • podstawy prawne,
  • zakres działania,
  • możliwe konsekwencje.

TRENER

PIOTR R.GAJOS

 • Product Compliance Engineer, inżynier zajmujący się oceną zgodności produktów z techniczno-prawnymi wymaganiami obowiązującymi na terenie UE oraz w innych krajach.
 • Założyciel riskCE Gdyńskiego Biura Konsultingowego z siedzibą w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni (www.riskce.pl).
 • Rzeczoznawca Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej w Gdańsku w zakresie wyrobów budowlanych, maszyn i urządzeń oraz wymagań EcoDesign.

CENNIK SZKOLEŃ OTWARTYCH

W cenie szkolenia są uwzględnione - miejsce szkolenia, catering, materiały szkoleniowe. Cena nie uwzględnia noclegów ani dojazdów na szkolenie.

Wrocław, 09.06.2017 r.

Dany termin szkolenia niestety nie jest już dostępny.
Zostaw nam kontakt do siebie, abyśmy mogli Cię poinformować o dostępnych możliwościach.


Dla grup powyżej 3 osób i szkoleń dedykowanych, ceny ustalane są indywidualnie.