Oznakowanie CE

Oznakowanie
CE

OZNAKOWANIE CE - UNIJNE DYREKTYWY NOWEGO I GLOBALNEGO PODEJŚCIA.

Szkolenie w formie teoretyczno - praktycznej, które przybliży unijne dyrektywy dotyczące produktów, Szkolenie prowadzone jest w oparciu o przykłady (tj. maszyny, urządzenia i produkty) wskazane przez firmę riskCE, która posiada wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie.

WIEDZA ZDOBYTA PODCZAS SZKOLENIA

Na szkoleniu otrzymasz podstawową wiedzę na temat unijnych dyrektyw dotyczących produktów. Szkolenie oparte jest głównie o dyrektywy MD 2006/42/EC, LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, NEE 2000/14/EC oraz RoHS II 2011/65/UE i WEEE II 2012/19/UE, czyli dyrektywy dotyczące podstawowych maszyn i urządzeń.

W pierwszej części szkolenia jest omawiany europejski system nowego podejścia, obowiązki podmiotów odpowiedzialnych za produkt, wybrane dyrektyw, moduły oceny zgodności oraz system nadzoru rynku. Natomiast w drugiej części jest omawiana procedura oceny zgodności produktu.

Program

 • OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH OZNAKOWANIA CE.
  • idea wolnego rynku,
  • Nowe Podejście,
  • moduły oceny zgodności,
  • dyrektywy horyzontalne.
 • PAKIET TOWAROWY - DEFINICJE I OBOWIĄZKI
  • producenta,
  • importera,
  • upoważnionego przedstawiciela,
  • dystrybutora.
 • DYREKTYWY NOWEGO PODEJŚCIA
  • wymagania środowiskowe i inne przepisy.
 • PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI
  • przypisanie do wymagań,
  • zastosowanie vs. wymagania,
  • przeznaczenie produktu,
  • wyznaczenie modułów.
 • PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI
  • dobór norm zharmonizowanych.
 • PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI
  • dokumentacja techniczna, ocena ryzyka, badania i testy.
 • PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI
  • instrukcja, deklaracja i oznakowanie produktu.
 • POLSKI SYSTEM NADZORU RYNKU I ICH UPRAWNIENIA.
 • SYSTEM RAPEX VERSUS SYSTEM HERMES.
 • WNIOSKI
  • jaki jest cel systemu nowego podejścia i jak dyrektywy wpływają na nas?

TRENER

PIOTR R.GAJOS

 • Product Compliance Engineer, inżynier zajmujący się oceną zgodności produktów z techniczno-prawnymi wymaganiami obowiązującymi na terenie UE oraz w innych krajach.
 • Założyciel riskCE Gdyńskiego Biura Konsultingowego z siedzibą w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni (www.riskce.pl).
 • Rzeczoznawca Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej w Gdańsku w zakresie wyrobów budowlanych, maszyn i urządzeń oraz wymagań EcoDesign.

CENNIK SZKOLEŃ OTWARTYCH

W cenie szkolenia są uwzględnione - miejsce szkolenia, catering, materiały szkoleniowe. Cena nie uwzględnia noclegów ani dojazdów na szkolenie.

Wrocław, 12.06.2017 r.

Dany termin szkolenia niestety nie jest już dostępny.
Zostaw nam kontakt do siebie, abyśmy mogli Cię poinformować o dostępnych możliwościach.


Dla grup powyżej 3 osób i szkoleń dedykowanych, ceny ustalane są indywidualnie.