Oznakowanie CE

Oznakowanie
CE

OZNAKOWANIE CE - UNIJNE DYREKTYWY NOWEGO I GLOBALNEGO PODEJŚCIA.

Szkolenie w formie teoretyczno - praktycznej, które przybliży unijne dyrektywy dotyczące produktów, Szkolenie prowadzone jest w oparciu o przykłady (tj. maszyny, urządzenia i produkty) wskazane przez firmę riskCE, która posiada wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie.

WIEDZA ZDOBYTA PODCZAS SZKOLENIA

Na szkoleniu otrzymasz podstawową wiedzę na temat unijnych dyrektyw dotyczących produktów. Szkolenie oparte jest głównie o dyrektywy MD 2006/42/EC, LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, NEE 2000/14/EC oraz RoHS II 2011/65/UE i WEEE II 2012/19/UE, czyli dyrektywy dotyczące podstawowych maszyn i urządzeń.

W pierwszej części szkolenia jest omawiany europejski system nowego podejścia, obowiązki podmiotów odpowiedzialnych za produkt, wybrane dyrektyw, moduły oceny zgodności oraz system nadzoru rynku. Natomiast w drugiej części jest omawiana procedura oceny zgodności produktu.

Program

 • OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH OZNAKOWANIA CE.
  • idea wolnego rynku,
  • Nowe Podejście,
  • moduły oceny zgodności,
  • dyrektywy horyzontalne.
 • PAKIET TOWAROWY - DEFINICJE I OBOWIĄZKI
  • producenta,
  • importera,
  • upoważnionego przedstawiciela,
  • dystrybutora.
 • DYREKTYWY NOWEGO PODEJŚCIA
  • wymagania środowiskowe i inne przepisy.
 • PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI
  • przypisanie do wymagań,
  • zastosowanie vs. wymagania,
  • przeznaczenie produktu,
  • wyznaczenie modułów.
 • PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI
  • dobór norm zharmonizowanych.
 • PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI
  • dokumentacja techniczna, ocena ryzyka, badania i testy.
 • PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI
  • instrukcja, deklaracja i oznakowanie produktu.
 • POLSKI SYSTEM NADZORU RYNKU I ICH UPRAWNIENIA.
 • SYSTEM RAPEX VERSUS SYSTEM HERMES.
 • WNIOSKI
  • jaki jest cel systemu nowego podejścia i jak dyrektywy wpływają na nas?

TRENER

PIOTR R.GAJOS

 • Product Compliance Engineer, inżynier zajmujący się oceną zgodności produktów z techniczno-prawnymi wymaganiami obowiązującymi na terenie UE oraz w innych krajach.
 • Założyciel riskCE Gdyńskiego Biura Konsultingowego z siedzibą w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni (www.riskce.pl).
 • Rzeczoznawca Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej w Gdańsku w zakresie wyrobów budowlanych, maszyn i urządzeń oraz wymagań EcoDesign.