Jak zbudowana jest komora bezodbiciowa?

To już kolejny odcinek z serii „W Laboratorium EMC”. Tym razem z Panem Krzysztofem Sieczkarkiem rozmawiamy na temat budowy komory bezodbiciowej (anechoic chamber).

 • Czym jest komora i jak jest zbudowana?
 • Jakie stanowiska pomiarowe znajdują się w komorze?
 • Jakie zakresy częstotliwości?
 • Jak monitorować pracę urządzeń podczas testów?
 • Czym są te białe nakładki?


 

Komora Bezodbiciowa – Anechoic Chamber

Komora bezodbiciowa odnosię się do braku, lub minimalizowaniu odbić (w tym przypadku) fale elektromagnetycznych od ścian komory. Ma to symulowac pomiar na otwartej przestrzeni, tzw. poligonie pomiarowym (OATS).

Są dwa najbardziej popularne typy komór bezodbiciowych:

SAC – Semi Anechoic Chamber (komora częściowo bezodiciowa, z przewodzącą, odbijającą podłogą)
Zwyke do pomiaru od 150kHz – 1GHz

FAR (FAC) – Full Anechoic Roon (Chamber) – Komora w pełni bezodbiciowa
Zwykle do pomiarów od 1GHz – 40GHz

Trudności w budowie

Budowa komory to temat rozbudowany. Należy zwrócić szczególną uwagę na poniższe aspekty:

 • ciężar komory wraz z absorberami,
 • precyzja wykonania,
 • przepusty kablowe,
 • filtrowanie wejść i wyjść komory,
 • doprowadzenie interfejsów,
 • monitoring wideo,
 • stół obrotowy,
 • maszt antenowy,
 • oświetlenie,
 • absorbery, różne typy i sposoby montażu.

Stanowiska pomiarowe

Komora bezodbiciowa w różnej aranżacji sprzetowej może posłużyć do pomiaru zarówno:

 • emisji promieniowanej (radiated emission),
 • emisji przewodzonej (nie konieczna taka komora) (conducted emission),
 • odporności promieniowanej (radiated immunity, susceptibility),
 • odporności przewodzonej (conducted immunity, susceptibility).

Kryteria oceny pracy obiektu

Pan Krzysztof wspomniał zaledwie o bardzo ważnym aspekcie, a mianowicie – kryteria oceny pracy urządzenia podczas badań odporności. Jeszcze przed testami należy (trzeba) zastanowić się i dobrze przemyśleć kryteria oceny urządzenia podczas badań odporności. Mamy tu na myśli: „Po czym poznamy, że urządzenie działą poprawnie pod wpływem narażeń?”. Jak będziemy monitorować jego pracę? Co i jak obeserwować? Czy urządzenie ma specjalne oprogramowanie? W jakich trybach pracy będzie testowane?

Ponieważ temat kryterów oceny jest ważny i nieoczyswisty, będzie jemu poświęcone jedno z wystąpień podczas Konferencji EMC for Business 2018.

 

 


 

Kierownik Laboratorium Urządzeń Elektronicznych:
dr inż. Krzysztof Sieczkarek Kierownik Laboratorium
+48 61 850 49 89 krzysztof.sieczkarek@ilim.poznan.pl

Instytut Logistyki i Magazynowania – ILiM
(Institute of Logistics and Warehousing – ILiM)
Laboratorium Urządzeń Elektronicznych
(Laboratory of Electronic Devices)
ul E. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań

tel. +48 61 850 49 89, 850 48 90
e-mail: LA@ilim.poznan.pl
www.ilim.poznan.pl


Nagranie i montaż filmu z Panem dr inż. Krzysztofem Sieczkarkiem kierownikiem Laboratorium Urządzeń Elektronicznych w ILiM przeprowadził Tomasz Utkowski:

EMC for Business
Akademia EMC
Biuro
ul. Św. Mikołaja 56/57, pok. 202 (IIp.)
50-127 Wrocław

Telefon: 513 382 210
►office@emc4b.com
►https://www.emc4b.com


Więcej o serii:
W Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej jest to seria w ramach, której inżynier EMC Tomasz Utkowski odwiedza Laboratoria EMC (kompatybilności elektromagnetycznej). Dowiedź się czym są badania EMC, na czym polega kompatybilność elektromagnetyczna. Poznaj wymagania EMC. Zdobądź niezbędny certyfikat EMC. Odwiedź z nami laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej.

 

Zapraszamy na bardzo praktyczne szkolenie, warsztat z zakresu projektowania i pomiarów elektroniki pod kątem EMC – „Projekt EMC II – Warsztat„.

Warsztat podczas którego zostaną przedstawione praktyczne zasady projektowania przy użyciu sprzętów oraz modułów testowych. Uczestnik będzie mógł samodzielnie przejść przez zadania, testując i zdobywając wiedzę dotyczącą projektowania elektroniki. Dodatkowo na bieżąco będą mogli weryfikować i uzupełniać swoją dotychczasową wiedzę pod okiem specjalistów. Tym razem w Poznaniu, w Laboratorium EMC ILIM.