Czym jest komora TEM i GTEM?

Jak działają tego typu komory? Czy można takie wyniki porównać do limitów, gdy pomiary odbywają się w komore SAC lub na OATS? Jakie komory mają ograniczenia?

Komory TEM i GTEM to metody alternatywne pomiarów w EMC (kompatybilności elektromagnetycznej). Norma opisująca ten standard pomiarowy to EN 61000-4-20.

PN-EN 61000-4-20:2011

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) — Część 4-20: Metody badań i pomiarów — Badanie emisji i odporności w falowodach z poprzeczną falą elektromagnetyczną (TEM)

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-20: Testing and measurement techniques – Emission and immunity testing in transverse electromagnetic (TEM) waveguides

Zakres

Podano metody badań emisji i odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych przy zastosowaniu różnych typów falowodów z poprzeczną falą elektromagnetyczną (TEM). Uwzględniono otwarte struktury falowodowe (np. linie paskowe i symulatory EMP) oraz struktury zamknięte (np. komory TEM), które można dalej podzielić na falowody TEM z jednym, z dwoma lub z wieloma przyłączami. Zakres częstotliwości badań zależy od ściśle określonych wymagań i zastosowanych typów falowodów TEM

Źródło:
http://sklep.pkn.pl/pn-en-61000-4-20-2011e.html
https://webstore.iec.ch/publication/4190

 

TEM CELL – KOMORA TEM
GTEM CELL – KOMORA GTEM
TEM – Transverse ElectroMagnetic
GTEM – Gigahertz TEM
SAC – Semi Anechoic Chamber
FAR – Full Anechoic Chamber
OATS – Open Area Test Site

 

Szkolenie

BADANIA EMC – EMC COMPLIANCE – TESTING EMC

FIZYKA ZJAWISK, WYMAGANIA DYREKTYWY, NORMY ZHARMONIZOWANE, METODY BADAŃ, TESTY EMC, DOBRE PRAKTYKI PROJEKTOWANIA, PROGRAM BADAŃ.

Zobacz podstronę szkolenia Badania EMC