Badania EMC online – emisja i odporność

Pakiet Badania EMC

W pakiecie taniej. Zamów pakiet Kurs Badania EMC – Full Kompliance, zgodnie z normami. Dostajesz trzy kursy.

 • Emisja
 • Odporność
 • Program badań

Emisja: (>3 h)

 •  PN-EN 55016-2-1 – Emisja przewodzona
 •  PN-EN 55016-2-3 – Emisja promieniowana
 •  PN-EN 61000-4-20;21 – Metody alternatywne (GTEM, RC)
 •  PN-EN 61000-3-2 – Harmoniczne
 • PN-EN 61000-3-3 – Flickery

Odpornosć

 •  PN EN-61000-4-2 – ESD
 •  PN EN-61000-4-3 – Odporność na pole promieniowane
 •  PN EN-61000-4-4 – Burst
 •  PN EN-61000-4-5 – Surge, udary
 •  PN EN 61000-4-18 – Ring Wave – tłumiona sinusoida
 •  PN EN-61000-4-6 – Odporność na pole indukowane
 •  PN-EN-61000-4-8 – Pole magnetyczne
 •  PN-EN-61000-4-11 Zapady, zaniki
 •  Testy dodatkowe (4-16, 4-12)

BADANIA EMC – MODUŁ II – ODPORNOŚĆ

POZIOM II KURSÓW ONLINE

Metody badań, sposoby testowania i stanowiska pomiarowe, wymagane przez normy środowiska domowego i przemysłowego.

 • Czas trwania: 3 h
 • Dodatkowe materiały adekwatne do zagadnienia
 • Dostęp: 3 miesiące
 • Regulamin

MODUŁ II

PROGRAM SZKOLENIA:

BADANIA EMC – URZĄDZENIA DOMOWE I PRZEMYSŁOWE (EMC TESTING)

2.2. Odporność:

2.3. Stanowiska pomiarowe i normy badawcze

 •  PN EN-61000-4-2 – ESD
 •  PN EN-61000-4-3 – Odporność na pole promieniowane
 •  PN EN-61000-4-4 – Burst
 •  PN EN-61000-4-5 – Surge, udary
 •  PN EN 61000-4-18 – Ring Wave – tłumiona sinusoida
 •  PN EN-61000-4-6 – Odporność na pole indukowane
 •  PN-EN-61000-4-8 – Pole magnetyczne
 •  PN-EN-61000-4-11 Zapady, zaniki
 •  Testy dodatkowe (4-16, 4-12)

Lista badań pochodzi z norm zharmonizowanych, które najczęściej odwołują się na ten zestaw testów. Te normy to m.in.:

GRUPY PRODUKTÓW:


PN-EN 55035 (55024)

OGÓLNE, ŚRODOWISKOWE (GENERIC)

PN-EN 61000-6-1 – Odporność w środowiskach: mieszkalnym,
handlowym i lekko uprzemysłowionym
PN-EN 61000-6-2 – Odporność w środowiskach przemysłowych
PN-EN 61000-6-3 – Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym,
handlowym i lekko uprzemysłowionym
PN-EN 61000-6-4 – Norma emisji w środowiskach przemysłowych

NIE DOTYCZY:

Niektóre metody są podobne, natomiast elementami innych kursów będą metody badań w środowiskach specjalnych. Mam na myśli choćby wymagania: wojskowe (military), lotnicze (avionics), samochodowe (automotive), morskie (marine), kosmicznych (ESA, NASA) itp.