06/20 Webinar EMC – Rynek USA Cz. 1. – wymagania wybrane

Nagranie spotkania online.  Rynek USA Cz. 1. – wymagania wybrane – Łukasz Kneć

    1. Zarys/szkic różnic w wymaganiach prawnych bezpieczeństwa maszyn dla rynków UE i Ameryki (m.in. aspekty elektryczne, EMC, radio, bezpieczeństwo maszyn).
    2. Szkic nt. wymagania dotyczące Electrical Safety w Stanach Zjednoczonych (dla produktów przeznaczonych do tzw. ‘workspace’)
    3. Szkic  nt. wymagania dotyczące EMC/Radio w Stanach Zjednoczonych
      Wstęp do FCC Title 47 – podział formalny, omówienie rozdziałów
Zamówienie

Data startu: 2020-05-14

Bezpłatny

Zamów

Copyright © 2019 https://emc4b.com/kursyonline by EMC Tomasz Utkowski || Regulamin | Polityka prwatności