Więcej w tematyce webinaru w naszym kursie online.

PRE-COMPLIANCE I TROUBLESHOOTING EMC

Zobacz kurs online.

Rozwiązywanie problemów EMC. Podejście inżynierskie. Testy dodatkowe i uproszczone. Błędy w projektach. Przegląd schematu, layoutu. Pomiary w warsztacie. Zjawiska.