Wymagania dla elektroniki, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie zgodności w UE – Normy zharmonizowane

Po za EMC istnieje szereg wymagań, o których tak często nie mówimy. Nie są to często wymagania dotyczące konstruktorów, tylko osoby od oceny zgodności (np. Compliance Engineer).

Oczywiście przy wprowadzaniu produktu, musimy zastanowić się na jakie rynki chcemy go wprowadzić. Tutaj zajmiemy się obszarem Uni Europejskiej (UE).

Normy zharmonizowane to jednolite standardy przyjęte dla całej Unii Europejskiej (a nawet krajów EFTA). Norma staje się „zharmonizowana” w chwili opublikowania w dzienniku UE na stronie internetowej. Linki do kilku dyrektyw dotyczących typowo elektroniki znajdziesz poniżej. Każda dyrektywa ma swoją listę norm zharmonizowanych.

 


RoHS – Restriction of the use of certain hazardous substances – substancje niebezpieczne

  • Nowa: RoHS 2: 2011/65/EU
  • Poprzednia RoHS 1: Directive 2002/95/EC

Link do dyrektywy i listy norm zharmonizowanych

RoHS 2 FAQ – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi Komisji Europejskiej


Ecodesign and Energy Labelling

  • Nowe: 2009/125/EC oraz 2010/30/EU
  • Poprzednie: 2005/32/EC; 2005/32/EC; 92/42/EEC; 96/57/EC; 92/75/EEC

Link do dyrektyw

EcoDesign  FAQ – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi Komisji Europejskiej


WEEE – Waste Electrical & Electronic Equipment – dotyczy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Link do dyrektywy

WEEE  FAQ – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi Komisji Europejskiej


Radiowa – RED – Radio Equipment Directive – Wymagania dla urządzeń radiowych (nadawczych i odbiorczych)

  • Nowa RED: Directive 2014/53/EU
  • Poprzednia R&TTED: Directive 1999/5/EC

Link do dyrektywy

FAQ Radio – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi Komisji Europejskiej


Bezpieczeństwa, niskonapięcowa – LVD – Low, Voltage Directive

  • Nowa LVD: Directive 2014/35/EU
  • Poprzednia LVD: Directive 2006/95/EC

Link do dyrektywy 


Kompatybilności elektromagnetycznej – EMC – Electromagnetic Compatibility

  • Nowa EMCD: Directive 2014/30/EU
  • Poprzednia EMCD: Directive 2004/108/EC

Link do dyrektywy


Oznakowanie CE – CE Marking

Link do strony Komisji Europejskiej

Więcej we wcześniejszym wpisie na Blogu EMC: Oznakowanie CE – co to jest i w czym pomaga?