Oznakowanie CE. Jak wprowadzić nowy produkt elektryczny i elektroniczny na rynek Unii Europejskiej

Szkolenie online Tomasza Utkowskiego.

Szkolenie jest darmowe, gdyż było finansowane ze środków PARP, grupa PFR.

Nagranie seminarium pt.: „Oznakowanie CE. Jak wprowadzić nowy produkt elektryczny i elektroniczny na rynek Unii Europejskiej?”, które odbyło się 9 maja 2019 r. w Warszawie.

Celem seminarium jest omówienie najważniejszych zagadnień związanych z wprowadzaniem na wspólny rynek UE produktów elektrycznych i elektronicznych podlegających dyrektywom tzw. Nowego Podejścia. W jego trakcie przedstawimy praktyczne informacje dotyczące m.in. prawnych wymogów przy dopuszczaniu produktu do obrotu, obowiązków producentów, importerów i dystrybutorów takich produktów, omówiony zostanie sposób przeprowadzania testów, analiz i sporządzania deklaracji. Przedstawione zostaną praktyczne przykłady – case studies – tego, jak należy postępować aby skutecznie i zgodnie z prawem wprowadzić do obrotu produkt elektryczny lub elektroniczny.

Fragment szkolenia:

MATERIAŁY DO SZKOLENIA  [PLIK PDF]

PROGRAM:

– Z jakimi wyzwaniami borykają się działy R&D

– Otoczenie prawne wprowadzania produktu na rynek

– oznakowanie CE

– Dyrektywy nowego i globalnego podejścia. Normy zharmonizowane

– Obowiązki podmiotów obrotu: producenta, importera, dystrybutora

– Co musimy wiedzieć o produkcie?

– Testy, analizy i dokumentacja produktu

– Wymiar kosztowy oceny zgodności

– Konsekwencje, kary i kontrole naruszeń przepisów

– Case studies – co należy wziąć pod uwagę przy konkretnym produkcie

– Deklaracja zgodności produktu elektrycznego i elektronicznego

TOMASZ UTKOWSKI

Inżynier EMC, trener, konsultant. Prowadzi firmę szkoleniowo-doradczą (www.emc4b.com), która pomaga efektywniej wprowadzać produkty elektroniczne na rynek. Głównym obszarem wsparcia są tematy techniczne spełnienia wymagań, w tym kompatybilności elektromagnetycznej oraz bezpieczeństwa. Dodatkowo wspiera zarządy w podejmowaniu decyzji związanych ze strategią wprowadzania produktu na rynek. Swoje doświadczenia zbierał pracując na Politechnice Wrocławskiej, gdzie ściśle współpracował z przemysłem w aspekcie badań kompatybilności elektromagnetycznej. Entuzjasta rozwoju kompetencji i praktycznej wiedzy, przekazywanej w interesujący sposób. Łączy wiedzę specjalistyczną, techniczną z podejściem humanistycznym, aby w efektywny sposób przekazywać bardzo skomplikowane zagadnienia, które są ważne dla biznesu.

Źródło wpisu: Strona PARP.gov.pl

Zamówienie

0.00

PLN

400.00

PLN

Zamów

Copyright © 2019 https://emc4b.com/kursyonline by EMC Tomasz Utkowski || Regulamin | Polityka prwatności