EMC Design and Compliance for Automotive
projektowanie I WYMAGANIA EMC dla samochodówki

Wymagania, zjawiska, testy, projektowanie układów pod kątem kompatybilności elektromagnetyczen

Połączenie szkolenia z projektowania elektroniki, testowania i wymagań dla branży samochodowej - automotive.

03-04.04.2018 (2 dni) - Wrocław
9:00-17:00

Cena regularna 3200 zł (netto, 0% VAT)

 • Możliwe zniżki (patrz cennik niżej)
 • Cena nie obejmuje dojazdu oraz noclegu uczestników.
 • Dla grup powyżej 3 osób przygotowujemy specjalną ofertę - zgłoś się do nas: office@emc4b.com
 • Szkolenie otwarte
 • Czas szkolenia: 2 dni (9:00-17:00)
 • Poziom szkolenia: (I) Intermediate
 • Wymagana wiedza: znajomość podstaw elektroniki i telekomunikacji
 • Możliwość zamówienia szkolenia dedykowanego
 • Regulamin
Sprawdź! Jeśli Twoje odpowiedzi na poniższe pytania w większości brzmią: NIE - to wiesz, że należy zapisać się najpierw na szkolenie Badania EMC, aby dobrze zrozumieć zagadnienia szkolenia Projekt EMC.

 • Czy wiem z jakich badań składają się testy EMC, jak przygotować program badań?
 • Czy wiem z jakimi zjawiskami mierzę się projektując urządzenie?
 • Czy wiem co to jest Burst, Surge, ESD, wstrzykiwanie w.cz. itp.?
 • Czy znane mi są stanowiska badawcze i wiem jakie testy wstępne mogę wykonać w firmie?
 • Wiem czym jest impedancja i jak elementy układów zachowują się dla wysokich częstotliwości?
 • Znam podstawowe zasady filtrowania i zachowania środków zaradczych w EMC?

EMC for Automotive

Lp. Program szkolenia (pl) Training program (eng)
1 Wymagania EMC w automotive EMC requirements for Automotive
1.1 Badania, testy EMC dla branży samochodwoej Testing EMC for Automotive
1.2 Emisja i odpornosć Emission and immunity
1.3 Sprzęt pomiarowy Testing quipment and test setup
2 Ważne zjawiska i pojęcia Important phenomena and concepts
2.1 Elektromagnetyzm Electromagnetic
2.2 Linia transmisyjna Transmission line
2.3 Indukcyjność i pojemność Inductance and capacitance
2.4 Impedancja Impedance
2.5 Rodzaje sprzężeń Coupling paths
2.6 Filtrowanie Filtering
2.7 Ochrona przeciwprzepięciowa Overvoltage
2.8 Ochrona przed ESD ESD protection
3 Projektowanie – specyfika Automotive Design electronics – specific Automotive industry
3.1 PCB PCB
3.2 Uziemienia, masy, ścieżki powrotu Grounding
3.3 Zasady projektowania Design rules
3.4 Schemat Schematic
3.5 Ułożenie na płytce PCB Layout PCB
3.6 Warstwy zasilania, masy Power plane
3.7 Warstwy Stack-up
3.8 Prowadzenie ścieżek Routing
3.9 VIA Via
3.10 Komponenty Components
3.11 Magistrale komunikacyjne (np. LVDS) Cmmunication (LVDS, CAN)
3.12 Odsprzęganie układów Ic decoupling
3.13 Przesłuchy (Cross talk) Crosstalk
4 Signal Integrity (high speed design) Signal Integrity High Speed design
4.1 terminacja termination
4.2 jitter jitter
4.3 diagram oka eye diagram
4.4 Pre-/De-emfaza pre/de-empahis
4.5 Equalizacja Equalisation
5 Kompatybilność systemów System compatibility
5.1 Ekranowanie Shielding
5.2 Wiązki kablowe Harness
6 Rozwiązywanie problemów podczas testów Troubleshooting
6.1 Harmoniczne przebiegów cyfrowych Harmonics od digital signals
6.2 Zbocza Edges
6.3 Oscyloskop i sondy w EMC Scope and probes in EMC
6.4 BCI BCI
6.5 ESD ESD protection
6.6 odporność superimposed a.c. voltage Immunity sperimposed a.c. voltage
6.7 load dump Load dump
6.8 ISO 7637-2 pulses ISO 7637-2 pulses
6.9 ISO 7637-3 pulses ISO 7637-3 pulses
7.0 Dobre i złe praktyki, wskazówki, przewodniki Design Guidelines (Good and Bad)
8.0 Sesja pytań i odpowiedzi Question and answere

Trener - Piotr Janik

Inżynier EMC, konsultant, eskpert od rozwiązywania problemów EMC

 • Inżynier z 10-letnim doświadczeniem w zakresie EMC i RED oraz projektowania modułów elektronicznych
 • Ekspert w zakresie standardów EMC i radiowych, EN/IEC/FCC/EAC,DNV-GL,ETSI, etc.
 • Zajmuje się przygotowywaniem analiz inżynieryjnych, raportów, planów badań, strategii certyfikacji
 • Testuje urządzenia w zakresie EMC i RED, doprowadzaniem do ich zgodności z wymaganiami norm i dyrektyw;
 • Trener, konsultant z obszarów kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), prowadzi szkolenia z projektowania pod kątem zgodności EMC oraz rozwiązywania problemów w urządzeniach.

Trener - Tomasz Utkowski

 • Założyciel EMC for Business i Akademii EMC
 • Inżynier pomiarowy EMC
 • Trener, konsultant
 • Kilka lat pracował w największym laboratorium EMCw Polsce – na Politechnice Wrocławskiej (LKE)
 • Koordynator projektów dla organizacji pozarządowych
 • Członek zarządów dwóch organizacji pozarządowych

EMC automotive – design and compliance

EMC w branży samochodowej – projektowanie i spełnienie wymagań

Specyfika projektów w branży samochodowej to duże wyzwanie dla projektantów elektroniki. Niezawodność, różnorodność i poziom wymagań. Do tego ogromne serie i skomplikowanie systemów. Wszechobecna komunikacja brzprzewodowa i szybkie magistrale komunikacyjne.