Działamy, Aby jeszcze skutecznieJ edukować specjalistów

Zadanie, jakie przed sobą stawiamy to skrócenie czasu i oszczędności w budżecie projektów rozwoju elektroniki w Twojej firmie. Środkiem do celu jest dostarczanie skutecznych rozwiązań edukacyjnych i konsultacyjnych. 
Rozwijamy się po to, aby coraz lepiej edukować, przekazywać wiedzę i publikacje.  Mieć możliwość testowania rozwiązań i organizować spotkania branżowe.
Wszystko po to, aby pomóc specjalistom w poszerzaniu wiedzy i kompetencji, aby stali się światową elitą w swojej specjalizacji.

Nasze przedsięwzięcia opieramy o długofalowe relacje, otwartą komunikację i dostosowanie do konkretnych potrzeb kontrahenta.

Nasze podstawowe wartości i podejście do pracy z Klientem:

  1. Wzajemne zaufanie.
  2. Otwarta, szczera komunikacja.
  3. Podejście zwinne, adaptacyjne.
  4. Ciągła nauka i doskonalenie.

szkolenia stacjonarne i online

 Dostarczamy rozwiązania edukacyjne dostosowane do potrzeb klientów. Nastawione na realne efekty i szybkie wdrożenie.

wydarzenia branżowe

Spotkania praktyków przy kawie, na konferencjach, targach i szkoleniach.

rozwiązywanie problemów

Pomoc w rozwiązaniu problemów z kompatybilnością elektromagnetyczną, bezpieczeństwem.

Pomoc przy ocenie zgodności

Pomagamy przy określeniu wymagań, zebraniu dokumentacji czy przeprowadzeniu badań.

EMC for Business

Projekt szkoleniowo doradczy realizowany przy współpracy firm EMC Tomasz Utkowski oraz KROK Ewa Załupska, który w swoim zakresie realizuje szkolenia, doradztwo czyli Akademię EMC oraz konferencje EMC for Business. Dzięki naszemu doświadczeniu, połączeniu kompetencji twardych i miękkich osiągamy efekt synergii.

Dodatkowo dzięki współpracy ze specjalistami z branży kompatybilności elektromagnetycznej, tworzymy unikatowy i dostępny dla wszystkich produkt rozwojowy.

EMC - Electromagnetic Compatibility

Dyrektywa EMC – Electromagnetic Compatibility 2014/30/UE

Rozwiązywanie problemów w projektach, pomoc w testach i wprowadzeniu produktu na rynek UE.

RED - Radio Equipment Directive

RED – Radio Equipment Directive 2014/53/UE

Rozwiązywanie problemów w projektach, pomoc w testach i wprowadzeniu produktu na rynek UE.

LVD - Low Voltage Directive

LVD – Low Voltage Directive 2014/35/UE

Rozwiązywanie problemów w projektach, pomoc w testach i wprowadzeniu produktu na rynek UE.

Zarządzanie, procesy, weryfikacja, usprawnianie R&D

Pomagamy działom R&D w jeszcze skuteczniejszym działaniu. Uczymy ak testować, rozwijać produkt i wspiramy w zbudowaniu zaplecza pomiarowego.

Tomasz Utkowski

Tomasz Utkowski

KIEROWNIK PROJEKTU, TRENER, KONSULTANT

Kilka lat pracowałem w jednym z najlepszych laboratoriów kompatybilności elektromagnetycznej w Polsce. Tam zajmowałem się testowaniem urządzeń pod kątem wymagań EMC. Miałem styczność z ogromną liczbą badanych urządzeń, z wielu gałęzi przemysłu. Podczas rozmów z przedstawicielami branży elektronicznej, doszedłem do wniosku, że istnieje potrzeba edukacji w tej dziedzinie. W porozumieniu z ekspertami od kompatybilności elektromagnetycznej opracowano program szkoleniowy odpowiadający potrzebom rynku, tym samym rozpoczynając nowy rozdział w edukacji specjalistów.

Emilia Szyszkowska

Emilia Szyszkowska

MENADŻER PROJEKTÓW

Posiadam wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami w obszarach biznesowych. Współpracowałam przy organizacji eventów w różnorodnych środowiskach, co pozwoliło mi zdobyć umiejętności, które wykorzystuję obecnie wdrażając nowe projekty. W EMC for Business jestem odpowiedzialna za koordynację szkoleń, konferencji i spotkań integracyjnych. Współpracuję z osobami każdego szczebla firmy. Umożliwia mi to podnoszenie jakości organizacji danego wydarzenia w sposób jak najbardziej efektywny. A to jest dla mnie kluczowym elementem zadowolenia Klientów.

Ewa Załupska

Ewa Załupska

DYREKTOR FINANSOWY

Jestem trenerem, coachem i konsultantem. Współpracuję z firmami różnych branż, projektując dla nich dedykowane programy szkoleniowe, realizując sesje coachingowe oraz prowadząc analizę procesów biznesowych. Obszary, w których się specjalizuję dotyczą m.in. usprawniania organizacji, zarządzania projektami oraz finansami, mapowania procesów, a także rozwoju kompetencji miękkich. Pracuję przede wszystkim z kadrą menedżerską, osobami zatrudnionymi na stanowiskach kierowniczych oraz liderami zespołów. Swoje kilkuletnie doświadczenie w kompleksowym organizowaniu projektów edukacyjnych wykorzystałam także w tworzeniu najwyższej jakości programów szkoleniowych z obszaru kompatybilności elektromagnetycznej. Jestem współzałożycielem i dyrektorem finansowym EMC for Business oraz współprowadzę szkolenia dla kadr kierowniczych z obszaru zarządzania procesami z uwzględnieniem EMC.

Martyna Organiściak

Martyna Organiściak

ACCOUNT MANAGER

Zawodowo zawsze związana byłam z obsługą klienta. Swoje doświadczenie zdobywałam w różnych branżach, min deweloperskiej, poprzez IT, aż do szkoleniowej. Priorytetem była otwartość na klienta, badanie jego potrzeb oraz, co istotne dla firmy realizacji jej celów biznesowych.
W EMC for Business jestem odpowiedzialna za budowanie, utrzymywanie relacji z kluczowymi klientami firmy i sprzedażą naszej oferty.  Moim celem jest również  pozyskiwanie nowych klientów i dostarczanie im naszych rozwiązań.
Poprzez ścisłą współpracę z całym zespołem dbamy o kreowanie wizerunku firmy i dostarczanie usług na najwyższym poziomie.