EMC for Business z początku zaczynał od mniejszego projektu, który bardzo dobrze już znacie: AkademiI EMC. Każdemu z Was pewnie kojarzy się Ona z kompatybilnością elektromagnetyczną i faktycznie, jest to główna część naszej działalności. Wykonujemy pomiary dla Klientów, przygotowujemy programy badań, a przede wszystkim szkolimy i doradzamy z zakresu rozwiązań: co należy zrobić, aby spełnić wymagania EMC?

Gama szkoleń z każdym rokiem rośnie dzięki zgłoszeniom, jakie otrzymujemy pod kątem szkoleń wewnętrznych (dedykowanych) – tzw. szkoleń in house. Po takim procesie uruchamiamy tematykę w szkoleniach otwartych czy doradztwie ze specjalnie dostosowanymi programami pod konkretną branżę. Kierunek działań, jakie podejmujemy nadaje każda nasza współpraca lub praca dla Klienta, który wskazuje swoje zapotrzebowanie. Powstają dzięki temu produkty bardziej wyspecjalizowane, ale także z zakresu bezpieczeństwa (dyrektywy LVD), wymagania radiowe, a także fragmenty projektowania elektroniki pod kątem szybkich układów czyli Signal Integrity High Speed Design.

CZYM SIĘ ZAJMOWALIŚMY W TYM ROKU? w którym kierunku idziemy?

W tym roku skupiliśmy się na poszerzeniu tematyki naszych szkoleń i doradztwa. Nie zmieniamy naszej oferty, a dodajemy nowe gałęzie, które poniekąd są ze sobą powiązane. Nawiązaliśmy wartościowe współpracę ze specjalistami z branży, doświadczonymi, kompetentnymi i przy tym z umiejętnościami przekazywania wiedzy innym. Dzięki temu tworzymy wspólnie forum wymiany doświadczeń z wielu branż, które się niekiedy powielają albo i uzupełniają. Aby wzmocnić projekty naszych klientów skupiliśmy się na spersonalizowaniu szkoleń pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej, bezpieczeństwie i spełnieniu wymagań dla branży samochodowej (Automotive), automatyki przemysłowej (automantion robotics), górnictwa (mining Industry) oraz branży medycznej (medical devices).

W Polsce bardzo mocno rozwija się branża automotive, szczególnie dostawcy komponentów i rozwiązań elektronicznych. W tym obszarze otrzymaliśmy sporo zapytań i mogliśmy nawiązać współpracę przy kilku projektach, co jest czasochłonną pracą, a przede wszystkim satysfakcjonującą dla obu stron. Stale obserwujemy ciekawe trendy na rynku. Zwróciliśmy uwagę na branże, które jeszcze 2 lata temu nie podejmowały z nami rozmów o szkoleniach w zakresie wymagań EMC (kompatybilności eletromagnetycznej) twierdząc, że one ich nie dotyczą. Na co dzień budują system rozwiązania z gotowych urządzeń, gdzie każdy z nich posiada tak zwany znak CE (deklarację zgodności). Różnica polega na tym, że w momencie, gdy je ze sobą połączymy wciąż je spełniamy. I tu zaczynają się tzw. “schody”.  Takie podejście nie jest zgodne z prawdą. Jest to jeden z podstawowych mitów, który łatwo obalić wykonując kilka pomiarów w laboratorium.

Łącząc urządzenia w system nie wiemy, jak one się zachowają razem. Właśnie po to jest kompatybilność elektromagnetyczna. Na szczęście już w tym roku mieliśmy kilka zapytań odnośnie wsparcia w zakresie programów i przygotowań dla branży automatyki przemysłowej, integratorów systemów. Wspieramy te firmy w zakresie przygotowań do testów, programu badań oraz raportów. Okazuje się, że niektóre duże koncerny niemieckie, zanim zakupią produkty od nas, chcą aby ich jednostki certyfikujące sprawdziły zgodność tego produktu. W tym momencie możemy wspierać naszego Klienta w sporządzeniu takiego raportu z badań, podpowiadając co należy zrobić, aby produkt ten spełnić wymagania. Rozwiązań jest wiele – m.in. czasami wystarczy dołożyć kilka komponentów, niekiedy konieczna jest zmiana całej płytki. W tym momencie należy przeprojektować layout, dołożyć pewne rzeczy. Nie zawsze jest możliwość pozostawienia urządzenia z niewielkimi zmianami, choć zdarza się, że wystarczy założenie pojedynczego ferrytu. Te i podobne zagadnienia spotykamy nie tylko w branży samochodowej, ale również w branży górniczej – firm produkujących maszyny dla zastosowania podziemnego. Wpływ środowiska, jakie działają systemy i jak testować ogromne maszyny – to jest temat do rozpoznania dla nas. Przy tym zwracając uwagę na koszty, rzetelność oraz faktyczny wpływ zjawisk elektromagnetycznych.

Wspomniałem już o branży samochodowej (Automotive), automatyce przemysłowej, ale jest jeszcze jedna dość popularna w ostatnim czasie, branża medyczna. Niezwykle ciekawa, z wieloma zagadnieniami i wątkami w której dużo dzieje. Dostrzegamy rozwój tej gałęzi przemysłu w Polsce i pod tym kątem, też sięgamy do wymagań normy chociażby jest E60 601.1 – 2. W tym obszarze uczymy, jak spełnić te wymagania, jaki jest zakres tej normy. Z końcem 2018 roku następuje koniec okresu przejściowego dla w poprzedniej wersji tego standardu na nową wersję, która nie jest taka nowa, ale zacznie obowiązywać jedyna. Ponadto zdarzały nam się projekty dla branży wojskowej, czyli wymagania wojskowe i lotnicze (wojsko to Military standard, a lotnicze awionik wideo – 160 w odpowiednich aktualnych wersjach). To tylko pokazuje, że kompatybilność elektromagnetyczna czyli współistnienie, współdziałanie wielu różnych systemów elektronicznych, elektrycznych w jednym środowisku jest tematem złożonym i może też skomplikowany, natomiast bardzo logiczny, a przy tym dotyczy wielu branż w wielu obszarów.

Przygotowujemy się na szkolenie, które dotyczą wielu systemów i urządzeń, czyli projektowanie szybkich magistral, szybkiej komunikacji, integralności sygnałów (Signal integrity, High Speed Design) czyli odpowiedni schemat layout dla magistrali, głównie różnicowych z zachowaniem zasad projektowania dla wysokich zakresów częstotliwości. Troszeczkę czerpiemy z techniki mikrofalowej i zaleceń producentów, typowych układów a przy tym wyjaśniamy, skąd to się bierze. Bardzo wartościowym okazuje się pokazywanie podczas szkoleń pewnych zjawisk, rozwiązań typowo na sprzęcie pomiarowym (analizatorze widma) czy pojedyncze przykłady, eksperymenty, jakie poprowadziliśmy również na warsztatach podczas Konferencji. Wcześniej niedoceniane działanie, które okazało się strzałem w 10! Okazało się, że dla inżynierów jest to niezwykle interesujące, a przy tym przydatne i pozwalające zrozumieć kluczowe zjawiska w kompatybilności elektromagnetycznej.

Podczas zajęć często uczestnicy obsługują sprzęt, aby móc realnie sprawdzić wpływ. Jest to bardzo pomocne nie tylko w zrozumieniu ale również w zapamiętaniu. Bo głównie zapamiętujemy poprzez doświadczenia i zaangażowanie. Celem tych działań jest, aby uczestnicy sami mogli w swoich projektach zastosować wszelkie rozwiązania, jakie uda im się stworzyć. Stosując filozofię ciągłego rozwoju, słuchając potrzeb klienta oraz reagując na działania na rynku, możemy przygotowywać się do większej ilości eksperymentów, tworzenia demonstracyjnych płytek z różnymi rozwiązaniami. Pokazujemy dzięki temu, jak to wpływa na życie, na pomiary, wyniki. Kluczowym naszym działaniem jest stworzeniem możliwości i perspektywy w inwestowaniu a nie redukowaniu tego typu szkoleń dla inżynierów i liderów działów R&D. Efektywność i zastosowanie pozyskanej wiedzy w praktyce i realizacji projektów procentuje dla firmy wielokrotnie. Działają wtedy jeszcze skuteczniej,  urządzenia wprowadzone na rynek były wprowadzane szybko niskokosztowe, a przy tym spełniały szereg wymagań formalnych prawnych i technicznych. Ponadto w obszarach szkoleniowych w jakich się specjalizujemy dużym zainteresowaniem cieszy się temat zarządzania – kompetencje kierownicze, liderskie, szkolenia dla managementu. Proces ten jest również oparty o prawidłowe wdrażanie pracowników na stanowiska.

II EDYCJA KONFERENCJI EMC FOR BUSINESS

Już na początku podkreślę, że nie jest to typowa konferencja naukowa, sprzedażowa czy też kolejne nudne seminarium. Jest to największe i najbardziej PRAKTYCZNE spotkanie ludzi z przemysłu z branży, którzy projektują, produkują elektronikę, chcą wprowadzać efektywnie zarówno czasowo, jak i kosztowo. Podczas tegorocznego wydarzenia spotkało się 100 inżynierów, właścicieli firm i innych miłośników projektowania elektroniki. Inżynierowie z konkretnych firm, dzielą się wiedzą i pokazują swoje realne przykłady z życia projektowego. Pokazują, co im wyszło, co nie i jakie wnioski wyciągnęli z pomiarów, z kolejnych iteracji, produkowania i projektowania płytek. Później następuje dyskusja i warsztaty praktyczne. One faktycznie przybierają coraz ciekawszą formę pomiarów na sprzęcie, odzwierciedlających różne zjawiska, typy problemu w życiu. Daje nam to szersze spojrzenie na tematy z którymi pracujemy. Różne perspektywy patrzenia na dany problem (temat), pomaga szczególnie konstruktorom elektroniki zrozumieć proces projektowania z uwzględnieniem: wymagań formalnych, dyrektyw w tym kompatybilności elektromagnetycznej, radiowej, ale też LVD, czyli bezpieczeństwa. Nawet zdarzyły się wymagania ecodesign, a przy tym wszystkim pamiętać o pewnej analizie ryzyka i odpowiedzialności konkretnych podmiotów za swoje działania.

Naszym celem jest kształtowanie ludzi którzy będą dbali o zgodność produktu z wymaganiami od samego początku projektu. Każdy będzie takim Product Compliance inżynierem, przy okazji swojej pracy. Być może też będą się kształciły typowe etaty dla takich Inżynierów do spraw oceny zgodności, bo widzimy taką tendencję w dużych firmach zachodnich. To tylko kwestia czasu, aby ten trend zawitał do Polski. Tematyka podczas Konferencji zmierza też w stronę wysokich częstotliwości, tzn. wymaganie radiowych (to, co jest dla niektórych nowej wysokiej częstotliwości) szybka komunikacja. Czyli też projektowanie, związane z tym high-speed, o którym mówimy przy szkoleniach Signal integrity, integralności sygnałów i różnych zjawiskach z tym związanych, gdzie nasze intuicja często się gubi. Dodajmy do tego wszechobecne czyli Internet rzeczy, wszystko ma wymagania radiowe czyli dyrektywa Red. Wzbudza ona jeszcze wiele kontrowersji, bo nie wszystko jest jasne nie wszystko sprawdzone. Laboratoria w Polsce dopiero się rozwijają pod tym kątem i proces oceny zgodności jest trudniejszy, a przy tym dużo droższy bo trzeba korzystać z zewnętrznych laboratoriów.Tematów jest nieskończenie wiele w tej dziedzinie. Godzinne rozmowy ze specjalistami, praktykami oraz Wami – rozpoczynającymi ścieżkę inżyniera pozwala przekazywać wiedzę dalej. Widzieliśmy niejedno spotkanie na korytarzu, gdzie na serwetce rysowane były schematy, które odpowiadały na konkretne pytania inżynierów. Być może z innej branży, być może mniej doświadczonych, a być może po prostu pokazujących inne spojrzenie na tą samą rzecz. Mogę potwierdzić, że dawało to efekt w postaci natychmiastowego rozwiązania.

Konferencja jest miejscem integracji inżynierów. Poznania różnych miejsc pracy w różnych środowiskach, podejścia do zarządzania zespołem, do motywowania i myślenia. Kolejnym aspektem jest śledzenie najnowszych trendów czy stosowanych rozwiązań przez inne firmy. W luźnej nieformalnej atmosferze możemy porozmawiać o tym, co jest dla nas wyzwaniem, a co już opanowaliśmy – oczywiście z zachowaniem tych rozmów w kuluarach.

Przy tej okazji chciałem gorąco podziękować całemu Zespołowi organizacyjnemu, a przede wszystkim Prelegentom dotychczasowych edycji. Jest to niezwykle cenne, że możemy czerpać z ich doświadczeń. Bardzo, bardzo dziękuję każdemu z osobna:

Jacek Dobrowiecki – Helmar, Maciej Osowiecki – Schurter, Mirosław Włas – Politechnika Gdańska, Karol Perkuszewski – Infineon, Andrzej Piernikarczyk – Sonel, Grzegorz Chrzanowski – Sonel, Dariusz Jasiński – Diehl Controls, Mateusz Szczygielski – Metrum Cryoflex, Dominik Kołtunowicz, Jerzy Kurek – Diehl Controls, Adam Kogut – Apator,  Mariusz Morawiec – Merit, Jeroen Eijerics – Diehl Controls, Herbert Blum – Schurter,  Łukasz Kneć – EMC for Business, Piotr Gierwiatowski – Würth Elektronik, Piotr R. Gajos – RiskCE, Piotr Janik – EMC for Business, Wit Tyranowicz INOVA następnie Radiotechnika Marketing, Krzysztof Sieczkarek – Instytut Logistyki i Magazynowania, Marcin Rybakowski – NOKIA, Krzysztof Czuba – Politechnika Warszawska Podziękowanie oczywiście naszych Sponsorów Schurter Polska oraz Würth Elektronik, bez których tegoroczna Konferencja nie mogłaby się odbyć. Jest to duże przedsięwzięcie i czasochłonne. Po opiniach uczestników wiemy, że była to konferencje na najwyższym światowym poziomie, tak nieskromnie mówiąc jeśli nie wierzycie 😉 zapytajcie uczestników i zobaczcie relację z dwóch edycji: 2017 i 2018, pokazujące wywiady i opinie po konferencyjne.

ZESPÓŁ I CIEKAWOSTKI

Codziennie pojawia się nowa inspiracja do działania, to przy rozmowach z Klientami to przy spotkaniach z inżynierami. Najwięcej rozmów prowadzicie z Eweliną Orzech, Anną Cichosz oraz Joanną Maziarz, które dbają o każdy szczegół dotyczący Waszego rozwoju czy rozwiązywania problemów. Większość telefonów wykonywały z Włoch, ponieważ dwie z nich w tym czasie tam mieszkały.  Cenimy sobie współpracę i budowanie relacji nie tylko z Klientami, ale przede wszystkim w naszym zespole. Motywacja, rozmowy wspólne działanie to klucz do sukcesu, ale aby do niego dążyć jest również zaufanie i wspólny cel.  Ogromnie dziękuję za wsparcie Ewie Załupskiej, Emilii Szyszkowskiej, wspomnianym dziewczynom, Dominikowi Wojtczakowi oraz Beacie Szostakowskiej i Tomaszowi Olkowskiemu. Każdy nowy projekt jest wyzwaniem, który rozwija nas z osobna ale co za tym idzie naszą firmę.

Dziękuję jeszcze raz Tobie za każdy wkład w rozwój siebie i przy tym każdego z nas. Wspólnie możemy osiągnąć jeszcze więcej. Do zobaczenia w kolejnym roku.