TEKDAY Gdańsk 2023

Targi, wykłady, relacje.

Temat: Przepis na katastrofę nr 1 – jak nielegalnie wprowadzić urządzenie elektroniczne na rynek, nawet o tym nie wiedząc.

Może ktoś sobie myśli: „Nasz produkt powinien działać we wszystkich możliwych trybach, na wszystkich częstotliwościach i w każdym zakresie napięcia. 

Bez względu na to, czy użytkownik znajduje się w Polsce, USA czy na Księżycu, twój produkt powinien działać idealnie.”
Oczywiście, zaniedbanie takich detali jak regulacje prawne, bezpieczeństwo, EMC, Radio i inne dyrektywy czy normy bywa spotykane.
„No, ale przecież lepiej mieć produkt, który jest szybko, działa wszędzie, bez testów, przez co może nie wiemy o nim wiele, ale za to może być tani.” Prawda?
Podczas prelekcji pokaże miejsca w projekcie gdzie wkrada się ryzyko niespełnienia wymagań i przepłyniemy po nieznanych wodach regulacji prawnych i norm.
Zarówno aspektów technicznych jak i dokumentacji.
Spojrzymy prostym, inżynierskim i menedżerskim okiem jakie niesie to konsekwencje dla projektów związanych z hardware’m (sprzętem, elektroniką). 
Omówimy ograniczeniach na jakie napotykamy. 
No i jak sobie z nimi radzić.
Do zobaczenia w Gdańsku,
Tomasz
Prelegent
Tomasz Utkowski – www.EMC4B.com
Przedsiębiorca, konsultant, trener. Pomaga zespołom R&D w skutecznym rozwijaniu produktów i legalnym wprowadzaniu urządzeń, systemów i maszyn na dany rynek.

Jak to robić

„NIElegalnie”?

 • Bezpieczeństwo (machine, electrical, fire, product safety) i
 • EMC (kompatybilności elektromagnetycznej, electromagnetic Compatibility)
 • INNE

Kompatybilność elektromagnetyczna, znana również jako EMC, odgrywa kluczową rolę w dzisiejszej technologii, podobnie jak bezpieczeństwo urządzeń.

Jest to dziedzina, która zajmuje się zapewnieniem, że różne urządzenia elektroniczne mogą działać obok siebie bez zakłóceń. EMC ma zastosowanie w dziedzinach takich jak telekomunikacja, medycyna, przemysł motoryzacyjny i wiele innych.

www.emc4b.com

 

4 proste kroki w rozwoju (proste, nie zawsze łatwe)

 1. Ciągłe uczenie się
 2. Częste testowanie
 3. Praca zespołowa
 4. Wymiana wiedzy i doświadczeń

Jak nielegalnie wprowadzić
urządzenie elektroniczne na rynek
..nawet o tym nie wiedząc

6 KROKÓW do sukcesu – ocena zgodności:

 • KROK 1: Identyfikacja dyrektyw
 • KROK 2: Identyfikacja wymagań dyrektyw mających zastosowanie dla produktu
 • KROK 3: Określenie strategii uzyskania zgodności produktu
 • KROK 4: Ocena zgodności produktu
 • KROK 5: Utworzenie folderu dokumentacji technicznej
 • KROK 6: Utworzenie deklaracji oraz przypisanie znaku CE

Kluczowe aspekty zgodności produktu, urządzenia elektronicznego.

Oto lista, która może pomóc twojej firmie w procesie legalnego wprowadzania urządzeń na rynek:

1. Zbierz informacje o produkcie
2. Określ rynki docelowe
3. Zbierz informacje o przepisach i regulacjach
4. Przeprowadź analizę zgodności swojego urządzenia z wymaganiami rynku
5. Przeprowadź analizę ryzyka związaną z Twoim produktem
6. Podczas projektowania urządzenia uwzględnij wymagania regulacyjne i normy
7. Monitoruj wersje komponenty
8. Przeprowadź testy i certyfikację
9. Opracuj kompletną dokumentację techniczną dla swojego urządzenia
10. Przygotuj deklarację zgodności
11. Zapewnij odpowiednie etykietowanie i znakowanie swojego produktu
12. Dopracuj instrukcję obsługi uwzględniając ograniczenia prawne
13. Przygotuj niezbędne dokumenty i zgłoszenia wymagane przez organy regulacyjne
14. Po wprowadzeniu urządzenia na rynek, monitoruj feedback od użytkowników i reaguj na zgłaszane problemy

DESIGN, TEST, COMPLIANCE

Hardware Development

Dokumentacja Techniczna
Oznakowanie CE (CE MARK)

Zgodność z wymaganiami

Wprowadzanie na rynek odnosi się do każdego konkretnego egzemplarza wyrobu. W konsekwencji nawet jeśli model lub typ wyrobu został dostarczony przed wejściem w życie nowych przepisów prawa UE określającego nowe obowiązkowe wymagania, poszczególne zestawy tego samego modelu lub typu, które są wprowadzane na rynek po wprowadzeniu nowych wymagań, muszą być zgodne z takimi wymaganiami.

Dyrektywa EMC

Kupowanie produktów z krajów „trzecich” i sprowadzanie ich do Unii Europejskiej może wiązać się z pewnymi zagrożeniami w zgodności produktu.

Istnieje kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę, aby upewnić się, że produkty spełniają europejskie standardy i przepisy dotyczące bezpieczeństwa.

 • Po pierwsze, problemem może być brak zgodności produktu z europejskimi normami i dyrektywami. W Unii Europejskiej istnieją różne regulacje dotyczące bezpieczeństwa, jakości i etykietowania produktów.
 • Ważne jest, aby sprawdzić, czy produkt posiada wymagane certyfikaty i oznaczenia CE, które potwierdzają zgodność z europejskimi przepisami.
 • Po drugie, istnieje ryzyko podrabiania produktów. Chińskie rynki są znane z produkcji podróbek i podrabiania marek.
 • Aby uniknąć kupowania podróbek, warto dokładnie sprawdzić dostawcę i zwrócić uwagę na opinie i recenzje innych klientów.
 • Kolejnym zagrożeniem jest brak odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa produktów. Niektóre produkty sprowadzane z Chin mogą nie spełniać standardów jakościowych i bezpieczeństwa obowiązujących w Unii Europejskiej. Może to obejmować substancje chemiczne, które są zabronione w Europie, słabą jakość wykonania lub brak niezbędnych testów i certyfikatów.

Aby zminimalizować ryzyko, związane z kupowaniem produktów z Chin, warto podjąć kilka działań ostrożnościowych. Należy dokładnie zbadać dostawcę i upewnić się, że ma on dobre opinie i referencje.

Ważne jest również sprawdzenie, czy produkt posiada odpowiednie certyfikaty i oznaczenia zgodności, a także czy spełnia europejskie normy jakościowe i bezpieczeństwa.

Pamiętaj, że kupowanie produktów z poza Unii Europejskiej, może być korzystne pod względem cenowym i dostępności, ale należy zachować ostrożność i upewnić się, że spełniają one europejskie przepisy i standardy.

Jeśli masz wątpliwości, zawsze warto skonsultować się z odpowiednimi osobami, konsultantami lub zatrudnić specjalistę ds. zgodności produktu, który pomoże Ci ocenić ryzyko i zapewnić zgodność produktu z obowiązującymi przepisami. (Ps. mogę w tym pomóc: https://emc4b.com/doradztwo/  )