Jeśli jesteś weteranem wprowadzania produktów na rynek UE, znasz normy i dyrektywy na wylot, to nie czytaj tego wpisu i przejdź do kolejnych lub znajdź ciekawsze zajęcie, gdyż w tym wpisie poruszamy tematy podstawowe związane z dyrektywami UE + EOG. Celem wprowadzenia jednolitych wymagań w całej Unii Europejskiej jest swobodny przepływ towarów i usług.

Dyrektywy dotyczą zagadnień:

 • bezpieczeństwa użytkowania wyrobów i obrotu nimi na wewnętrznym rynku UE,
 • ochrony zdrowia i ochrony środowiska,
 • zagrożeń, które producent powinien wykryć i wyeliminować.

Jakie mamy dyrektywy i które mogą dotyczyć mojego produktu? To zależy od budowy i przeznaczenia urządzenia.

Czym jest dyrektywa?

No dobra, wahałem się, ale przywołam Wikipedię:
Dyrektywa Unii Europejskiej – akt prawa pochodnego Unii Europejskiej, którego mocą prawodawcy państw członkowskich Unii zostają zobowiązani do wprowadzenia (implementacji) określonych regulacji prawnych, służących osiągnięciu wskazanego w dyrektywie, pożądanego stanu rzeczy.

Schematycznie można by to pokazać mniej więcej w taki sposób:

 

Tak więc widzimy, że Dyrektywa to taki nadrzędny cel, do którego dążymy. Jednak w jaki sposób domniemać, że spełniamy wymagania danej dyrektywy to kolejny temat związany z normami zharmonizowanymi.

Dyrektywy dotyczą bardzo wielu aspektów i tylko kilka będzie dotyczyło akurat naszego produktu. Komisja Europejska podzieliła te dokumenty na kategorie:

 • chemikalia,
 • ocena i zarządzanie systemami,
 • konstrukcje,
 • ochrona klienta i pracownika,
 • efektywność energetyczna,
 • inżynieria elektryczna i elektroniczna,
 • ochrona zdrowia,
 • technologia pomiarowa,
 • inżynieria mechaniczna i transport,
 • zrównoważony rozwój.

Lista dyrektyw nowego podejścia w języku polskim: Dyrektywy, rozporządzenia, normy. Podział widoczny na stronie dotyczącej standardów zharmonizowanych: Podział standardów. Dla nas (dla ludzi związanych z elektroniką) najważniejsze to Inżynieria Elektryczna i Elektroniczna oraz czasem Efektywność Energetyczna.
Oczywiście będzie dotyczyć wymagań dyrektywy „Zabawkowej – Toys” czy medycznej, jeśli takie urządzenia wprowadzamy na rynek.

Interesujące będą poniższe dyrektywy:

W tym wpisie ograniczę się do bardzo krótkiego pokazania zakresu trzech z nich, które spotykam najczęściej, pracując z klientami: EMC, RED, LVD. Są one dostępne także w języku polskim. Zachęcam do ściągnięcia, wydrukowania i zaznaczenia ważnych fragmentów.
(Budowie dyrektyw poświęcę późniejszy wpis “anatomia dyrektywy”.)

1) Electromagnetic Compatibility (EMC) – kompatybilność elektromagnetyczna (współistnienie systemów i urządzeń w jednym środowisku)
Directive 2014/30/EU – Wprowadzenie: Kwiecień 2016

„Niniejsza dyrektywa reguluje kompatybilność elektromagnetyczną urządzeń. Ma na celu zapewnienie funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez wprowadzenie wymogu, aby urzą­dzenia osiągnęły odpowiedni poziom kompatybilności elektromagnetycznej.”

2) Low voltage (LVD) – Niskonapięciowa (bezpieczeństwo)
Directive 2014/35/EU – Wprowadzenie: Kwiecień 2016

Niskonapięciowy sprzęt elektryczny (LVD). Zastępuje 2006/95/EC (oryginalna 73/23/EEC).

„Celem niniejszej dyrektywy jest zapewnienie spełniania przez znajdujący się w obrocie sprzęt elektryczny wymagań zapewniających wysoki poziom ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób i zwierząt domowych oraz mienia, przy jednoczesnym zagwarantowaniu funkcjonowania rynku wewnętrznego.”

3) Radio equipment (RED) – Dyrektywa radiowa (nadajniki i odbiorniki radiowe)
Directive 2014/53/EU

Dyrektywa RED (Dyrektywa 2014/53/EU) zastąpiła obowiązującą dotychczas Dyrektywę 1999/5/EC, (Dyrektywę R&TTE) 13 czerwca 2016 r.

„Niniejsza dyrektywa określa ramy prawne dotyczące udostępniania na rynku i oddawania do użytku w Unii urzą­dzeń radiowych.”

Podsumowując, dyrektywa to nadrzędny cel. Urządzenie może podlegać kilku na raz, dlatego warto przeczytać dyrektywy i poznać ich zakres oraz definicje. Jak zastosować się do wymagań, konkretnie – to zależy od urządzenia i jest tematem kolejnych wpisów.

Tomek
Inżynier EMC, Konsultant, Trener
 

 

szkolenie stacjonarne – Dyrektywy EMC i RED:

 1. WYMAGANIA DYREKTYWY,
 2. WPROWADZENIE DO OBROTU,
 3. KONTROLA RYNKU,
 4. OZNAKOWANIE CE,
 5. DEKLARACJA ZGODNOŚCI,
 6. PROCEDURY CELNE,
 7. KARY,
 8. PRZEPISY,
 9. INTERPRETACJE.

Najbliższe szkolenie stacjonarne odbędzie się w terminie: 29 marca 2023 roku, we Wrocławiu. Wszelkie niezbędne i dodatkowe informacje znajdują się pod linkiem.