Mierzysz emisję u siebie w biurze? A jak poziom szumów?

Komora TEM lub GTEM to bardzo ciekawa, bo tania i prosta metoda pomiaru pola elektromagnetycznego – emisja promieniowana – radiated emission. Jedak jeśli mamy prostą komorę TEM, bez zamykanych drzwi, czyli pełnego ekranowania to mamy dwa wyjścia: 1) Mierzyć wmiejscu gdzie jest „cisza” radiowa (a z tym ciężko), albo 2) Zamknąć komorę w ekranie.

Komory TEM i GTEM to metody alternatywne pomiarów w EMC (kompatybilności elektromagnetycznej). Norma opisująca ten standard pomiarowy to EN 61000-4-20 (zobacz wpis: 

 

Aby ekranować, należy zbudować komorę albo namiot z materiału ekranującego. Czyli z jakiegoś metalu. Jest coraz więcej dostepnych rozwiązań stosunkowo tanich i mobilnych jak namioty.

Zastanawiałem się jaka jest ich skuteczność ekranowania, czyli z ang. Shielding effectiveness (SE).

Skuteczność ekranowania to składowa trzech czynników:

  • odbicie (zewnętrzne),
  • absorbcja (pochłanianie przez materiał),
  • odbicia wewnętrzne (od kolejnej krawędzi).

Zjawiska związane z ekranowaniem są ważne, ale też złożone. Bo wszystko zależy od rodzaju materiału, zakresu częstotliwości, kąta padania, odległości od źródła itd.

 

Prosty eksperyment

W naszym prostym eksperymencie sprawdziłem jak namiot tłumi sygnały z otoczenia oraz od nadajnika radiowego znajdującego się około 3 m od namiotu (radiotelefon).

Widać, że namiot tłumi nawet 30dB w zakresie kilkuset megaherców.

Szkolenie

BADANIA EMC – EMC COMPLIANCE – TESTING EMC

FIZYKA ZJAWISK, WYMAGANIA DYREKTYWY, NORMY ZHARMONIZOWANE, METODY BADAŃ, TESTY EMC, DOBRE PRAKTYKI PROJEKTOWANIA, PROGRAM BADAŃ.

Zobacz podstronę szkolenia Badania EMC