EMC for Business to największe forum wymiany doświadczeń

w projektowaniu i produkcji elektroniki.

Kluczem do sukcesu jest chęć dzielenia się wiedzą oraz skupienie się w poszukiwaniu rozwiązań. Konferencja EMC for Business to część tej drogi, gdyż opierając się na pokazywaniu sprawdzonych rozwiązań realnych projektów, wraz z wyjaśnieniem znaczenia i logiki poszczególnych etapów działań, wspólnie kształtuje kierunek rozwoju branży oraz wypracowuje sposoby radzenia sobie z trudnościami.

Głównym założeniem jest stworzenie twórczej i przyjaznej atmosfery, gdzie jednym miejscu spotykają się specjaliści z branży. To oni budują pozytywną mieszankę wiedzy, doświadczeń i pomysłów. Idzie za tym pewność, że każdy uczestnik wyjdzie z konferencji z bagażem nowej wiedzy oraz z przemyśleniami, a być może z rozwiązaniem problemów własnego projektu. Potencjał, jaki niesie za sobą wydarzenie, jest ogromny. Wnioski, jakie zostają zebrane po wydarzeniu, owocują w dodatkowe realizacje, rozwiązania kolejnych problemów w projektach, czy też nowe pomysły na ich zaadaptowanie.

Konferencja kierowana jest do inżynierów, projektantów, pracowników działów B+R oraz do wszystkich zawodowo i/lub hobbystycznie związanych z tematyką projektowania i produkcji urządzeń. Nowe działania poszerzają wiedzę oraz nadają nowe know– how dla świata EMC.

Dwudniowe wydarzenie skupiające najbardziej zaangażowanych i doświadczonych praktyków w obszarze projektowania elektroniki, testów oraz rozwiązywania problemów związanych z produkcją urządzeń zgodnie z wymogami EMC, RED i LVD.

Przeczytaj wypowiedzi ekspertów na temat spełnienia wymagań dla elektroniki.

ŁUKASZ KNEĆ

Product Safety & Compliance – EMC for Business

Specjalista ds. oceny zgodności maszyn oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych na rynki międzynarodowe. Posiada doświadczenie w branży automotive, a także dyrektywą ATEX. Wspieraj inżynierów, kierowników produkcji i produktu na każdym etapie: od fazy idei, rozwoju, prototypu i wdrożenia, kończąc na utrzymaniu w produkcji z uwzględnieniem zmian.

Czym jest ocena zgodności?

Zgodnie z informacjami znajdującymi się na stronie Komisji Europejskiej to zespół działań podejmowanych przed wprowadzeniem produktu do obrotu przez producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera w celu potwierdzenia, że produkt spełnia wszystkie obejmującego prawne wymagania. Procedura ta powinna zawierać czynności w zakresie działań projektowo-technicznych, testów, dokumentacji, inspekcji i certyfikacji. Dzięki tym czynnościom możliwe będzie oznaczenie produktu znakiem CE oraz wystawienie deklaracji zgodności, które powinny zapewnić zaufanie konsumentów, władz publicznych i producentów w zakresie zgodności produktów.

Powyższe stwierdzenie tworzy bardzo szerokie ramy działań, lecz nie daje gotowego przepisu na sukces. Bardzo często producent przed wprowadzeniem produktu na rynek staje przed bardzo trudnym zadaniem, jakim jest odnalezienie wymagań prawnych i technicznych, odpowiedniego doboru modułu oceny zgodności, a następnie przeprowadzenia oceny i jej dokumentacja. Dlatego bardzo ważne, moim zdaniem, jest dobre rozeznanie się w wymaganiach już w fazie konceptu, idei czy wczesnego prototypu. Dzięki temu producent może sam stworzyć wymagania techniczne i dokumentacyjne dla produktu lub po realnej ocenie swoich kompetencji zatrudnić konsultanta. Należy pamiętać, że w przypadku prac związanych z dostosowaniem produktu do wymagań, najczęściej występuje prosta zasada „im wcześniej, tym taniej i szybciej”.

Na koniec proponuję kilka pytań, które pomogą producentowi ocenić swoje przygotowanie do procesu zgodności:

  • czy udokumentowałem, jakie własności i parametry będzie miał finalny produkt?
  • czy wiem, jakie wymagania prawne muszę spełnić?
  • czy rozumiem obowiązki spoczywające na mnie oraz konsekwencje w przypadku ich niespełnienia?
  • czy wiem, jakie standardy techniczne i/lub „dobre inżynierskie praktyki” muszę zastosować?
  • czy przeanalizowałem ryzyka, jakie niesie dla użytkownika końcowego oraz otoczenia mój produkt?
  • czy mam plan oraz środki by zrealizować zmiany produktowe, testy, inspekcje i certyfikacje (jeśli takie będą potrzebne)?

Powodzenia !

PIOTR R. GAJOS

Product Compliance Engineer – riskCE

Założyciel Biura Konsultingowego riskCE z siedzibą w PPNT w Gdyni. Rzeczoznawca wpisany na listę przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Gdańsku, w zakresie wyrobów budowlanych, maszyn i urządzeń oraz wymagań EcoDesign. Zajmuje się oceną zgodności produktów z techniczno-prawnymi wymaganiami obowiązującymi na terenie UE oraz innych krajów.

Ilość wymagań dla jednego urządzenia bywa spora. Czy może Pan na przykładzie pokazać różne aspekty wymagań i na jakie trudności możemy natrafić?

Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE obejmują obszerny zakres wiedzy i nierzadko ich spełnienie jest wyzwaniem dla projektantów i inżynierów. A trzeba pamiętać, że są to nie jedyne wymagania nałożone na produkty!

Przykładem może być mikser kuchenny, który dodatkowo będzie podlegał wymaganiom dyrektywy niskonapięciowej LVD 2014/35/UE według EN 60335-1 oraz EN 60335-2-14, dyrektywy dotyczącej substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym RoHS 2011/95/UE, dyrektywy dotyczącej utylizacji sprzętu elektrycznego WEEE 2012/19/UE oraz rozporządzeniu dotyczącym opakowań i odpadów po nich pozostających PPWR 2015/720.

W wyżej wymienionym przypadku ilość wymagań jest dość znaczna, a do tego dochodzą jeszcze odpowiednie normy zharmonizowane i dobrowolne. A co jeśli nasz mikser kuchenny nie jest przeznaczony do gospodarstw domowych, a do zastosowania komercyj nego w restauracjach i innych zakładach zbiorowego żywienia? Wtedy nasz mikser nie znajduje się w zakresie dyrektywy LVD, tylko przechodzi w zakres bardziej wymagającej dyrektywy maszyno wej MD 2006/42/EC. A zgodność tego produktu powinna być oceniona według normy EN 60335-2-64. Tylko, skąd o tym można się dowiedzieć, skoro ta norma nie jest umieszczona na liście norm zharmonizowanych z dyrektywą MD?

Dodatkowo pojawia się informacja, że dodatek A13:2010 jest wycofany, ale czy dla każdego produktu?

Jak widać klasyfikacja i przypisanie produktu do właściwych dyrektyw, rozporządzeń i norm może być bardzo skomplikowane. A do tego zmienia się w czasie zgodnie z tym, jak pojawiają się nowelizacje unijnych wymagań i normy zharmonizowane. Zawiłości wiedzy z pogranicza prawa (tj. dyrektyw, rozporządzeń, dzienników ustaw) i normalizacji technicznej, sprawiają wiele kłopotów inżynierom i projektantom. Te zagadnienia zostały omówione na Konferencji EMC for Business, w ramach warsztatów i case studies. Dodatkowo organizujemy szkolenia i doradzamy klientom, aby efektywnie spełnili wymagania.

DOMINIK KOŁTUNOWICZ

Prawnik, ekspert specjalizujący się w zagadnieniach związanych z wprowadzaniem wyrobów do obrotu. Brał udział w tworzeniu ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej i wielu nowelizacji ustawy o systemie oceny zgodności. Członek Komitetu Sterującego ds. Nadzoru Rynku przy Prezesie UOKiK. Od przeszło 10 lat zajmuje się koordynacją działań nadzoru rynku.

Jakie typowe pytania odnośnie przemysłu i interpretacji dyrektyw EMC oraz RED otrzymuje Pan najczęściej?

Producenci wyrobów EMC i RED najczęściej pytają o to, jak należy dokonać oceny zgodności poszczególnych rodzajów czy kategorii wyrobów, a także interesuje ich to, jakie normy zharmonizowane należy zastosować w badaniach laboratoryjnych w ramach oceny zgodności. Jednocześnie ze strony producentów, ale również importerów wyrobów pojawiają się pytania, czy i pod jakie dyrektywy podlegają poszczególne rodzaje, typy wyrobów oraz jak należy rozumieć niektóre zapisy dyrektyw, w szczególności definicje.

Otrzymujemy także konkretne pytania o sposób realizacji obowiązków, w tym przede wszystkim:
• gdzie należy umieścić oznakowanie CE (na wyrobie, opakowaniu, dokumentach);
• jakie inne oznakowanie, poza CE, należy umieścić na wyrobie;
• kto powinien wystawić deklarację zgodności i co powinna ona zawierać;
• jakiego rodzaju informacje (dane identyfikacyjne) powinny znaleźć się na wyrobie, opakowaniu, dokumentach;
• jakiego rodzaju dokumenty (instrukcje, deklaracje itp.) powinny zostać dołączone do wyrobu.

 Szczegóły oraz odpowiedzi można uzyskać podczas spotkań z Dominikiem Kołtunowiczem w ramach szkoleń Dyrektywa RED i EMC oraz Konferencji EMC for Business.

Edycja 2019 – 10-11.10.2019 r. – praktycy dla praktyków – www.emc4b.com