Podstawowy program badań EMC wg. norm ogólnych – środowisko domowe (normy zharmonizowane)

Temat programu badań jest złożony i ma wiele aspektów. W tym artykule pokaże co powinien zawierać taki dokument i dam przykład jednego z prostrzych przypadków, czyli norm ogólnych, środowiska domowego.

Co powinien zawierać program badań?

 1. Informacje o produkcie (nazwa produktu, dane identyfikujące jednoznacznie produkt – jeżeli są, krótki opis produktu i jego przeznaczenie, zdjęcia, typowe konfiguracje pracy produktu).
 2. Przywołanie norm zharmonizowanych z opisem jakie testy są wymagane wraz z przywołaniem metody.
 3. Opis warunków pracy obiektu podczas testów ze schematami konfiguracji pracy, nastawami, urządzeniami dodatkowymi i ich ewentualnym odsprzęganiem podczas testów itp.
 4. Kryteria oceny odwołujące się do zapisów z norm zharmonizowanych i uwzględniające konkretny obiekt.
 5. Informacje o osobie/osobach przygotowujących program i autoryzujących go.
 6. Informację o poufności, jaką musi zachować, np. laboratorium.

Przejdźmy do norm

Norm i standardów jest bardzo wiele. Możesz zobaczyć listę tych najbardziej popularnych w innym wpisie (link).

Jak się odneleźć w standardach EMC? Warto zajrzeć do dyrektywy EMC i listy norm zharmonizowanych.

Ogólnie można powiedzieć, że mamy cztery podstawowe typy norm:
• normy ogólne (środowiskowe)
• Normy grupy produktów (rodzin)
• Normy produktowe (dane grupy produktów)
• A do tego czwarta grupa: Normy metod i urządzeń pomiarowych (niezharmonizowane)

Jeśli nasze urządzenie ma normę dotyczącą tego produktu to mamy łatwiejszą sytuację, jeśli nie, to musimy pomyśleć nad aspektem w jakim środowisku i przeznaczaniem będzie pracowało urządzenie.

Badania EMC mają za zadanie sprawdzić, jak nasze urządzenie będzie wpływało na inne obiekty, poprzez emisję fal EM czy prądów oraz czy będzie odporne na pewne zjawiska, które statystycznie występują w tego typu środowisku.

Dlatego na początek powinniśmy wiedzieć: w jakim środowisku będzie pracowało nasze urządzenie?

Oczywiście jest to potrzebne do sprawdzenie w odpowiednich normach jakie narażenia, lub jaki ich poziom będzie musiało urządzenie wytrzymać, oraz jak dużo może emitować.
Poniżej podam proste podejście do środowiska domowego, choć zakres jest bardzo podobny. Czy będą zmiany w sotsunku do norm produktowych, czy grupy produktów zależy od konkretnego urządzenia.  Np. jego zastosowania i pełnionych funkcji. Co mam na myśli?

Przykład: Jeśli urządzenie medyczne, ma podtrzymywać nasze życiowe funkcje, to bezwzględnie musi być ono odporne na zjawiska mogące wystąpić np. w szpitalu. Oczywiście nie może też zakłócić innego urządzenia obok, które także może pełnić ważną rolę, natomiast to jest mniej prawdopodobne (Wtedy dotyczą nas szczegółowe wymagania medyczne zgodnie z dyrektywami medycznymi i normą IEC 60601.

Środowisko mieszkalne (domowe) – normy ogólne

PN-EN 61000-6-1 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) — Część 6-1: Normy ogólne — Odporność w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym

PN-EN 61000-6-3 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) — Część 6-3: Normy ogólne — Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym

Środowisko przemysłowe – normy ogólne

PN-EN 61000-6-2 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) — Część 6-2: Normy ogólne — Odporność w środowiskach przemysłowych

PN-EN 61000-6-4 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) — Część 6-4: Normy ogólne — Norma emisji w środowiskach przemysłowych

 

Tabela z listą testów, która stanowi podstawę przygotowania programu badań EMC dla emisji i odporności.

Oczywiście program badań wymaga dodania wielu specyficznych informacji, natomiast poniższa lista testów i norm stanowi świetną podstawę pracy nad test planem EMC.

Emisja (Emission)

 

Typ i nazwa badania

Procedura badawcza Kryteria oceny Badany port EUT Parametry testu lub limitu wg normy
Emisja promieniowana (SAC) 30MHz-1GHz PN-EN 55016-2-3 Obudowa PN-EN 61000-6-3
Emisja przewodzona 150kHz-30MHz PN-EN 55016-2-1 Zasilanie AC 230V PN-EN 61000-6-3
Emisja harmonicznych prądu PN-EN 61000-3-2 Class A Zasilanie AC 230V PN-EN 61000-3-2
Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia PN-EN 61000-3-3 Spełnienie wymagań Zasilanie AC 230V PN-EN 61000-3-3

Odporność (Immunity, susceptibility)

 

Typ i nazwa badania

Procedura badawcza Kryteria oceny Badany port EUT Parametry testu lub limitu wg normy
Odporność na pole magnetyczne o częstotliwości sieci PN-EN 61000-4-8 A Obudowa PN-EN 61000-6-1
Odporność na pole elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości 80 MHz – 1 (2,7) GHz PN-EN 61000-4-3 A Obudowa PN-EN 61000-6-1
Odporność na wyładowanie elektrostatyczne (ESD) PN-EN 61000-4-2 B Obudowa PN-EN 61000-6-1
Indukowane napięcia wspólne o częstotliwości radiowej PN-EN 61000-4-6

 

B Zasilanie AC 230V PN-EN 61000-6-1
Zapady napięcia PN-EN 61000-4-11 B, C Zasilanie AC 230V PN-EN 61000-6-1
Przerwy napięcia PN-EN 61000-4-11 C Zasilanie AC 230V PN-EN 61000-6-1
Udary (Surge) PN-EN 61000-4-5 B Zasilanie AC 230V PN-EN 61000-6-1
Szybkie elektryczne stany przejściowe (Burst) PN-EN 61000-4-4 B Zasilanie AC 230V PN-EN 61000-6-1

 

Co jeszcze, albo co na początku powinniśmy określić i zdefiniowac dla produktu przy ocenie zgodności?

PODSTAWOWE INFORMACJE DO PROGRAMU BADAŃ

 • Dane firmy, dane kontaktowe i do faktury
 • Identyfikacja produktu (jednoznaczna) – Nazwa, numer seryjny, model, wersja,
 • Opis produktu – zdjęcia, schematy, RYSUNKI, sposób działania, zastosowanie
 • Wymiary, waga, (też sposób transportu),
 • Typowe warunki pracy (w środowisku docelowym),
 • Urządzenia dodatkowe, sposoby połączeń, sposób współpracy,
 • Zasilanie (napięcie, prąd, wtyki),
 • Lista portów wejścia-wyjścia, typy okablowania, konektory, standardy,
 • Typowe długości okablowania,
 • Liczba sztuk do badania (czasem warto mieć więcej),
 • Tryby i warunki pracy urządzenia (czy specjalne oprogramowanie testowe),
 • Konfiguracje produktu,
 • Instrukcja obsługi (nawet uproszczona)
 • Ile czasu urządzenie może działać,
 • Jak szybko urządzenie może zareagowac na zaburzenie,
 • Czy są dodatkowe środki bezpieczeństwa,
 • Połączenia, przewody (długości, typy)
 • Kryteria oceny (monitorowanie poprawności pracy obiektu)
 • Wymagania, poziomy, normy, limity, odwołania,
 • Lista testów (tabela).

 

Kto powinien przygotować program badań?

 • Jednostka notyfikowana?
 • Laboratorium EMC?
 • Producent?
 • Firma konsultingowa?
 • Prducent z pomocą doświadczonych doradców?

Moim zdaniem to producent (może przy naszym wsparciu doradczym 🙂 powinien przygotować program badań, bo:

 • Producent – najlepiej zna swoje produkty,
 • Na początku zajmie to więcej czasu, ale będzie mniej kosztowało,
 • Know-how pozostaje w firmie, budujemy kompetencje w dziedzinie „compliance”,
 • Niestety początkowo nie jest to dla niego temat prosty i może popełniać błędy (w wyborze normy, zakresu testów, wyborze laboratorium, ocenie kompetencji laboratorium itp.), dlatego warto się konsultować,
 • W przypadku „doświadczonych” producentów, może zmodyfikować, zoptymalizować program badań,
 • Producent wybiera laboratorium, w którym chce robić testy,
 • Pozwoli to jeszcze lepiej proznac produkt i uwzględnić pewne ryzyka związane z działaniem urządzenia,
 • Zrozumienie zakresu badań pozwoli zaplanować kryteria oceny (kyteria oceny – będzie osobny wpis),

Program powinien przygotować producent we współpracy z doradcą, znającym specyfikę pracy laboratorium i posiadającym praktykę w pomiarach urządzeń, a nie tylko w pracy z normami.

Wpis będzie kontynuowany… Masz pytania -> napisz tomek@emc4b.com

 

Poruszane tematy są związane ze szkoleniem Badania, testy EMC

Zobacz też post: CO ZABRAĆ DO LABORATORIUM NA TESTY [TAKE EMC LAB – CHECKLIST]

Zobacz kolejny wpis:

PROGRAM BADAŃ EMC – TEST PLAN [wywiad wideo]